Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
AŞI601 Aşı Çalışmalarına Giriş Dersi Programı
Tarih Konular Ders Sorumlusu
4.10.2022 Giriş Prof.Dr.Serhat Ünal
11.10.2022 Aşıların tarihçesi Prof.Dr.Levent Akın
18.10.2022 Aşı ve aşı çalışmalarında kullanılan terimler Prof. Dr. Kadriye Yurdakök
25.10.2022 Aşı çalışmalarına genel bir bakış Prof.Dr. Filiz Öner
1.11.2022 Bağışıklamanın temelleri Prof.Dr. Güneş Esendağlı
8.11.2022 Aşı türleri Dr. Öğr. Üyesi Melda Çelik
15.11.2022 Aşıların içerikleri ve eklenen maddeler, üretim süreçleri Doç. Dr. Semra Aydın
22.11.2022 Aşıların güvenliği Prof.Dr.Ü.Pınar Erkekoğlu
29.11.2022 Çocuklarda aşılama Prof.Dr.Songül Yalçın
6.12.2022 Erişkin Aşılama Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver
13.12.2022

Ara Sınav

Prof. Dr. Levent Akın
20.12.2022 Aşılarda istenmeyen etkilerin bildirim sistemi (Farmakovijilans) Prof. Dr. Songül Yalçın
27.12.2022 Aşılamada ekonomik değerlendirme yaklaşımları Prof. Dr. Zafer Çalışkan
03.01.2023 Seminer, tartışma Prof. Dr. Serhat Ünal
17.01.2023 Genel Sınav