Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü 11 Ocak 2018 Tarih ve 30298 nolu Resmi gazetede yayınlanan 2017/11075 sayılı karar ile kurulmuştur.

Aşı Enstitüsü Türkiye'de aşı alanında ilk enstitüdür. Enstitü aşı alanında eğitim vermek, aşı ve aşı çalışmalarının gerekliliğine ilişkin konuların hem kişi ve toplum sağlığı hem de sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını inceleyen araştırmalar yapmayı ve bu alanda gerektiğinde ilgili paydaşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir. Yürütülecek olan eğitim programlarının aşı ve aşı çalışmaları ile ilgili derece verecek, aşı alanında çalışacak akademisyenler yetiştirecek ve aşıyla ilgili politikaların geliştirilmesine katkıda bulunabilecek yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak amacıyla  eğitim vereceği bilinciyle disiplinler arası bir yaklaşımla kurulmuştur.