Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Projeler

Ar-Ge Projeleri

Devam Eden Projeler

Nanopartikül Temelli Evrensel İnfluenza Aşısı Geliştirme Çalışmaları, HÜ BAP Kariyer Başlangıç Destek Projesi, 2023, Yürütücü: Öğr. Üyesi Öğr. Gamze Varan, Araştırmacılar: Doç. Dr. Semra Aydın, Prof. Dr. Serhat Ünal

Alt Birim Monkeypox Aşısı Araştırma ve Geliştirme Çalışması, TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı, 2023, Yürütücü: Doç. Dr. Semra Aydın, Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gamze Varan, Prof. Dr. Serhat Ünal

Böbrek Kanseri Tedavisi için Moleküler Dinamik Simülasyonlar Kullanılarak Rekombinant İnsan İnterlökin-2 İçeren Oral Nano İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve in vitro - in vivo Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), 01.04.2023-01.04.2026

Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı DNA Aşısı Geliştirilmesi, HÜ BAP Katılımlı Proje 26.01.2023-27.01.2025  Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Dilek Menemenlioğlu, Araştırmacılar: Öğr. Gör Dr. Ece Özoğul, Prof. Dr. Serhat Ünal

Yerli Aşı Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, HÜ BAP Altyapı Projesi 08.10.2021-10.10.2022. Yürütücü: Prof. Dr. Serhat Ünal  Araştırmacı: Prof.Dr. Zafer Çalışkan, Prof.Dr. Ülfet Pinar Erkekoğlu, Prof.Dr. Levent Akin, Dr.Öğr.Üyesi Gamze Varan, Dr.Öğr.Üyesi Semra Aydin, Prof.Dr. Emirhan Nemutlu

Production of antigen based COVID-19 vaccine candidate with Nicotiana benthamiana as short time expression system, Tübitak 1005, Doç.Dr. Semra Aydın (Araştırmacı)

Hepatoselüler Karsinom Tedavisinde Kullanılmak Üzere Eksozom ve Lipozom Bazlı Nanoveziküler Sorafenib Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması ve in vitro-in vivo Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), 01.12.2022-01.12.2025

Non-Hodgkin Lenfoma Tedavisinde İlaç Direncini Yenmek Amacıyla Aktif Hedeflendirilmiş, Çoklu ilaç Yüklü Nanopartiküllerin Geliştirilmesi ve in vitroin vivo Etkinlik ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), 15.3.2021- 15.03.2024

Aktif Hedeflendirilmiş Gemsitabin ve Paklitaksel yüklü Siklodekstrin Nanopartiküllerin Pankreas Kanserindeki Etkinliğinin in vitro ve in vivo Değerlendirilmesi, HÜ BAP Kapsamlı Araştırma Projesi, Dr. Öğr. Ü. Gamze Varan (Araştırmacı), 15.03.2021-15.03.2024

Tamamlanan Projeler

Covid-19’a Karşı Peptit Temelli Aşı Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları, TÜSEB 2020-AG/AR-GE-2020, 1 .06.2020 – 1.12. 2021, Prof. Dr. Serhat Ünal (Yürütücü) Araştırmacı: Prof.Dr. Levent Akın, Dr.Öğr.Üyesi Semra Aydın, Prof.Dr. Ülfet Pınar Erkekoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Gamze Varan

COVID19 aşısı uygulanan kanser hastalarında aşının etkinliğinin COVID19 antikor düzeyi ölçülerek değerlendirilmesi, Prof.Dr. Serhat Ünal (Araştırmacı), HÜ BAP Hızlı Destek, 28.10.2021- 28.04.2022

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları servislerinde yeni Coronavirus COVID19 tanısı ile yatan hastaların immünolojik özelliklerinin ve genetik yatkınlıklarının varlığının araştırılması, Prof.Dr. Serhat Ünal (Araştırmacı), HÜ BAP Öncelikli Alan, 14.05.2020-14.11.2022