Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Aşı Ar-Ge Laboratuvarı
Araştırma Öncelik Alanları

Araştırma Öncelik Alanları 

  • Aşı Teknolojisi
  • Aşı Üretim Teknolojileri
  • Aşılarda Kalite ve Kontrol

Alt Çalışma Konuları

  • Biyonanoteknoloji
  • Aşı formülasyonu
  • Kanser aşısı
  • Aşı üretimi
  • Aşı immünolojisi
  • Üretimde kalite gereklilikleri

Anahtar Kelimeler

Aşı, antijen, adjuvan, nanoteknoloji, kanser, immünoloji, formülasyon, taşıyıcı sistem, rekombinant, kalite, hücre kültürü, aşı etkinlik analizleri

Önemi ve Gerekçesi

Aşı, birçok hastalığın önlenmesinde uzun yıllardır kullanılan güvenilir bir sağlık yaklaşımıdır. Korumanın yanı sıra tedavi amacıyla da geliştirilmekte olan aşılar günümüzde oldukça dikkat çekmektedir. Preventif ve terapötik aşıların geliştirilmesi ve ülkelerin kendi aşılarını üretebilmelerinin öneminin belirtildiği bu dönem, yeni aşı çalışmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi, aşının önemini tekrar hatırlatmıştır. Aşının stratejik bir ürün olması ve ülkemizin bu konudaki alt yapısı göz önüne alındığında, ülkemizde aşı üretiminin yeniden başlangıç adımlarının atılması, tecrübeli insan gücü ve üretim alt yapısının oluşturulması son derece önemlidir. Tüm dünyada ve ülkemizde farklı disiplinlerden birçok araştırmacı tarafından çeşitli yöntemlerle aşı geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Ülkelerin kendi aşılarını üretmelerinin ne denli önemli olduğunun anlaşıldığı şu günlerde, yerli milli kaynaklarla aşı üretiminin teşvik edilmesi ve ülkemizde yeniden aşı üretimi konusunda tecrübeli personel yetiştirilmesi oldukça önem arz etmektedir